Per juni 2014 worden er enkele belangrijke veranderingen terzake E-commerce verplichtingen doorgevoerd. Hier een kort overzicht:

Inzicht verschaffen in kostenstructuur

Uw webshop moet een duidelijke weergave bevatten van de prijs van een product (of dienst) en bijkomende (verzend)kosten. Ook wanneer kosten in rekening worden gebracht voor betalmethoden, dient de koper hier voordat hij of zij hier gebruik van gaat maken van op de hoogte te zijn. Alleen kosten die een koper daadwerkelijk maakt mogen in rekening worden gebracht.

Verruiming van bedenktermijn

Het huidige herroepingsrecht wordt verruimd van 7 naar 14 werkdagen. Daarnaast dient op de website een officieel modelformulier te staan dat de koper kan gebruiken om het product te retourneren als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Vinkjes

Vinkjes op sites mogen niet meer vooraf aangevinkt staan. De koper moet expliciet ergens toestemming voor geven door actief het vinkje in te vullen.

Bestelknop

Een andere regel per juni 2014 is dat een koper er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat hij een betalingsverplichting heeft jegens de verkoper. Op een bestelbutton dient nadrukkelijk te worden vermeld dat het hier om een betalingsverplichting gaat. De aanpassing houdt in dat je bestelknop volledig op de schop moet en de boodschap “bestelling met betalingsverplichting” of een vergelijkbare tekst moet bevatten. De nadruk ligt op het woord betalingsverplichting, dit heeft juridisch namelijk een andere betekenis dan bestellen.

Let op: deze regels gelden alleen voor consumentenkoop! Dit wil zeggen dat deze regels slechts gelden indien de ene partij een particuliere koper is en de andere partij een professionele verkoper.