De Talen van  het Web

Als we het hebben over de talen van het web bedoelen we eigenlijk codetaal, zoals html of javascript. Deze ”talen” stellen ons in staat door middel van een reeks codes visuele vlakken te creeeren zoals websites en applicaties (Apps) Omdat de computer de code kan lezen en vertalen naar content die vervolgens op uw beeldscherm word weergeven, noemen we deze code een taal, het stelt ons immers in staat met de computer te communiceren zodat deze laat zien wat wij willen dat hij ons laat zien.

Om niet te veel op de details in te gaan, want dan wordt het al snel onnoddig ingewikkeld, is het voor jou als ondernemer wel fijn om te weten dat wij hier bij on-lijn om het maar zo te zeggen ”vloeiend” code-taal spreken. en niet slechts een, maar meerdere. wil je toch wat meer informatie dan kun je hier onder verder lezen over de verschillende talen en toepassings technieken.

HTML 5

HTML_5

HTML5 of HyperText Markup Language 5 is de nieuwste, nog onafgewerkte versie van de HTML-standaard. Deze nieuwe taal zal de functionaliteit van zowel html en xhtml bevatten. Verder verbetert HTML5 ook de kleine foutjes van zijn voorganger en levert hij betere ondersteuning voor webapplicaties. De term HTML5 wordt ook gebruikt als marketingterm, waarbij naast HTML-versie 5 ook omliggende technieken zoals CSS3, JavaScript, XML, JSON en SVG meegenomen worden in de definitie. Hoewel HTML5 nog geen W3C-standaard is, zijn sommige functies wel al in gebruik in sommige browsers en sommige websites.

CSS 3

css3Cascading Style Sheets ,afgekort tot CSS of stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina’s los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Het Engelse “style” heeft de betekenis van “opmaak”, niet van schrijfstijl. Het begrip “cascading” (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het overerven van opmaak-eigenschappen. De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan. Die informatie mag in het HTML-bestand zelf staan, maar ook in een apart bestand waar het HTML-document naar verwijst. Een dergelijk extern bestand wordt ook wel stylesheet genoemd.

Een belangrijke reden voor de introductie van Cascading Style Sheets was de eenvoudigere en consistentere vormgeving van webpagina’s, met minder webbrowser-specifieke eigenaardigheden. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft daartoe de standaard vastgelegd. De vastgelegde standaard is in de loop van de jaren significant uitgebreid. De oorspronkelijke standaard staat bekend als CSS1. Latere uitbreidingen staan bekend als CSS2 en CSS3. Deze laatste uitbreiding (CSS3) is gedeeltelijk nog in ontwikkeling en is als zodanig nog geen officiële standaard.

PHP

PHP_logo

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter,PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext .meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML).  Lerdorf gebruikte Perl  als inspiratie.

JavaScript

JavaScriptLogo

JavaScript is een scripttaal die veel gebruikt wordt om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. De syntaxis van JavaScript vertoont overeenkomsten met de programmeertaal Java. Omdat beide talen het meest zichtbaar zijn op en rond de browser, maar vooral door de naamgeving, worden ze vaak met elkaar verward. De gelijkenis houdt daar echter op, want JavaScript heeft inhoudelijk meer gemeen met functionele programmeertalen, het biedt prototype-gebaseerde overerving en niet, zoals Java en de meeste objectgeoriënteerde talen, klasse-gebaseerde overerving.